Formular

Vážení akcionáři, aktuálně zajišťujeme vydání akcií pro akcionáře, kteří se přihlásili k převzetí svých akcií (prostřednictvím telefonu, e-mailu či poštou) do 31. 1. 2021. Jakmile těmto akcionářům jejich akcie vydáme, vyhlásíme na jaře tohoto roku náhradní lhůtu pro převzetí akcií, během níž se opět budete moci k převzetí akcií objednávat. O vyhlášení dodatečné lhůty k převzetí se dozvíte stejným způsobem, jakým vám byla zaslána výzva k převzetí akcií v řádné lhůtě, popřípadě můžete sledovat tyto internetové stránky, kde budeme akcionáře o vyhlášení náhradní lhůty také informovat. Pokud budete mít zájem, můžete nám sdělit svůj zájem převzít akcie v náhradní lhůtě prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Jakmile bychom náhradní lhůtu vyhlásili, zaslali bychom Vám tuto informaci na e-mail, který nám na sebe necháte (případně vám zavoláme), a to současně s návrhem termínu, kdy si budete moci své akcie převzít. V případě dotazů souvisejících s předáním akcií se můžete i nadále obracet na e-mailovou adresu equityholding@post.cz
 

Povinné pole